چهارمین کنگره ملی فناوری در مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی

چهارمین کنگره ملی فناوری در مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی زمان: بهمن ماه 1397 مکان: دانشگاه خوارزمی سایت کنفرانس: www.ME-CE.ir

بیشتر بخوانید