بسیاری از کاربران خواستار ایجاد امکانی جهت کمک مالی به سایت بودند، این امکان هم اکنون فراهم شده است، چنانچه از خدمات سایت کیمی بهره برده اید و خواستار این هستید با اهدا مبلغی دلخواه و به صورت داوطلبانه به افزایش کیفیت و کمیت محتوا سایت و توسعه خدمات وب سایت کیمی کمک نمایید.

 

برای حمایت به صورت ارز دیجیتال، مبلغ مد نظر خود را به کیف پول زیر منتقل نمایید:

BIT COIN

1DGUfDgVEqRpv7Z4WV8bYxe9pWQwes5EU4

ETHEREUM

0x8fF92B67fC21567Dd78715F100a1E984Dd3e5EbB

TETHER

0x8fF92B67fC21567Dd78715F100a1E984Dd3e5EbB