نشریه دانش نفت – 656

نشریه دانش نفت یکی از برترین نشریات در زمینه مهندسی شیمی می باشد که به صورت هفتگانه منتشر می شود و

بیشتر بخوانید

ده فرد تاثیر گذار در سال 2018

در این مقاله نشریه نیچر به معرفی ده فردی پرداخته است که عملکرد آنها سبب ایجاد یک تحول شگرف شده

بیشتر بخوانید

نشریه دانش نفت شماره 649

نشریه دانش نفت یکی از برترین نشریات در زمینه مهندسی شیمی می باشد که به صورت هفتگانه منتشر می شود

بیشتر بخوانید

نشریه دانش نفت شماره ی 648

نشریه دانش نفت یکی از برترین نشریات در زمینه مهندسی شیمی می باشد که به صورت هفتگانه منتشر می شود

بیشتر بخوانید