نحوه نگارش مقاله

نحوه نگارش مقاله

آموزش نحوه نگارش مقاله

امروزه یکی از مهمترین ابزار در نشر علم و دانش چاپ مقالات علمی است. در حقیقت از طریق مقالات علمی است که یک پژوهشگر میتواند یافتههایش را در اختیار دیگران قرار دهد. در واقع یک پژوهشگر علاوه بر پژوهشکردن باید از توانایی نوشتن هم برخوردار باشد. از سوی دیگر، در کشور عزیزمان، کمبود یک کتاب آموزشی در زمینه نگارش مقالات علمی بهویژه مقاله ISI احساس میشود. در نتیجه تصمیم گرفته شد تا در جهت جبران این کمبود، قدمی، هر چند ناچیز، برداشته شود. بنابراین، هدف کتاب حاضر، کمک به پژوهشگران، دانشجویان و فارغالتحصیلانی است که در نگارش مقاله ضعف دارند.

شما می توانید این کتاب را از طریق لینک زیر دریافت کنید.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments