فیلتراسیون بخش اول

فیلتراسیون

فیلتراسیون

بخش اول

یکی از وسایلی که دارای کاربرد وسیعی در جداسازی ذرات جامد از سیال می‌باشد فیلتر نامیده می‌شود. فیلتر وسیله‌ای است (معمولاً بصورت غشاء یا لایه) که به صورت فیزیکی از عبور برخی مواد جلوگیری کرده و در عین حال اجازه خروج برخی دیگر را می‌دهد و باعث حذف مواد جامد که بصورت معلق در سیال وجود دارند می‌شود. در فیلترها ذرات جامد موجود در سیال با عبور دادن سیال از یک محیط صاف کننده یا غشا از سیال جدا می‌شوند و در نهایت ذرات جامد روی غشا باقی می‌مانند. فرایند عبور مخلوط از میان فیلتر فیلتراسیون نامیده می‌شود. محلول بدست آمده بعد از فیلتر کردن ذرات معلق در محلول فیلتر شده (filtrate) نامیده می‌شود و باقیمانده در فیلتر پس‌مانده (residue) نام دارد. 

فیلتراسیون

تقریباً برای هر کاری لازم است که مواد زائد و معلق آب حذف شود. در عملیات تصفیه در صورتیکه آب دارای مواد خارجی و معلق زیادی نباشد برای بهبود کار ته‌نشینی و انعقادسازی،‌ صاف کردن یا فیلتراسیون یک روش فیزیکی برای حذف ذرات معلق در هر مایع از جمله آب است. این ذرات معلق می‌توانند گل، رنگ، موادآلی، پلانکتون‌ها، باکتری‌ها و ذرات حاصل از خوردگی باشند. عمل تصفیه فیزیکی نهایی در درون فیلترها بسیار ابتدایی و توسط ماسه صورت می‌گیرد. بدین شکل که آب دارای املاحی ممکن است قبلاً عملیات تصفیه مقدماتی یا ته‌نشینی مواد معلق نیز بر روی آن انجام شده باشد از روی ماسه‌ها عبور کرده و در پایین آب زلالی قابل قبول داریم. بدین صورت که آب حاوی ذرات معلق را از بستری از ذرات یک ماده که می‌توانند شن یا کربن فعال باشد عبور می‌دهند. در اثر عبور آب از خلل و فرج این ذرات مواد معلق آب گیر کرده و آب عاری از مواد معلق حاصل می‌گردد. جمع شدن مواد در خلل و فرج صافی باعث افزایش افت فشار می‌گردد که اگر این افت فشار از حد معینی تجاوز کند می‌بایستی صافی را شستشو داد. همه فیلترها احتیاج به فشار داشته تا آب با فشار از میان آن جریان یابد که عموماً قبل از آنها از یک پمپ جهت ایجاد فشار لازم استفاده می‌شود. صافی‌ها به تنهایی نیز می‌توانند وسیله تصفیه آب بود و دیگر نیاز به مرحله مقدماتی نخواهد بود. برای ‌آب‌های با درجه ناخالصی زیاد باید پیش از صافی از استخرهای ته‌نشینی ساده و یا از استخرهای پولساتور و اکسیلاتور و یا مرکب (روش ثقلی) استفاده نمود.

ارزیابی روش شستشوی فیلتر

در تصفیه آب، فیلتراسیون باعث کاهش مواد جامد معلق تا حدود 1mg/lit می‌شود. اکثر فیلترها برای مدت محدودی کار کرده و زمانی که افت فشار به حد معینی برسد صافی مسدود شده و نیاز به تمیز کردن از طریق حمل شستشوی معکوس دارد. شرایط بستر فیلتر همواره باید بطور مرتب ارزیابی شود. شرایط بستر بستگی به روش شستشوی فیلتر دارد. دو روش اساسی بری ارزیابی روش شستشوی فیلتر وجود دارد:

 1. بازدید چشمی از بستر فیلتر قبل و بعد از شستشو
 2. اندازه گیری کدریت پساب شستشوی فیلتر در هر دقیقه پس از شروع شستشو.

روش شستشوی فیلتر: سرعت آب ورودی به فیلترها معمولاً  5m/h و سرعت آب شستشوی فیلتر باید به اندازه‌ای باشد که انبساط بستر فیلتر حدود 50% باشد. این انبساط باعث می‌شود که ذرات شن یا ماسه (یا ذغال) از هم جدا شده و ذرات معلق و گل و لای باقیمانده روی شن و ماسه همراه آب شستشو خارج شوند. سرعت شستشوی فیلترها (که در جهت عکس آب وروردی است) معمولاً  15-60 متر بر ساعت می‌باشد. ممکن است که شستشوی فیلتر به تنهایی برای تمیز کردن بستر فیلتر کافی نباشد و این موقعی است که لایه‌های گل و لای که روی شن و ماسه ته‌نشین شده‌اند چسبیده باشند به گونه‌ای که سرعت زیاد شستشوی فیلتر هم نتوانند شن و ماسه را کاملاً عاری از این مواد کند. برای رفع این مشکل در داخل فیلترها لوله‌های مشبک شعاعی تعبیه می‌کنند که در موقع شستشوی آب از داخل لوله‌ها جریان پیدا کرده و به علت ایجاد جت آب لوله‌ها می‌چرخند و این‌ کار شن و ماسه‌ها کاملاً شسته می‌شوند. در شروع فیلترها باید به آهستگی با آبی که از پایین به بالا جریان می‌یابد پر شوند تا آنکه ذرات بستر در آب غوطه‌ور شوند. این کار برای خارج کردن هوای محبوس بین ذرات بستر لازم می‌باشد تا از انسداد مسیر آب توسط هوا جلوگیری شود. هرگاه که در اثر تخلیه سطح آب فیلتر به پایین‌تر از سطح بستر کاهش یابد بایستی که به این روش فیلتر دوباره پر شوند.

اتلاف ذرات  بستر فیلتر:  معمولاً پس از شستشوهای زیاد تعداد ذرات بستر فیلتر کاهش می‌یابد. در مورد فیلترهای فشاری سالیانه حدود 2-1% از عمق بستر اولیه از دست می‌رود اما اگر به جای ذرات شن بستر فیلتر حاوی ذرات ذغال آنترانیستی باشد، چه برای بستر ساده و چه برای بستر مختلط تلفات سالیانه حدود 7-5% از عمق بستر اولیه است. تلفات زیاد ذرات بستر فیلتر اغلب ناشی از عوامل زیر است:

 1.  حبس هوا در بستر فیلتر
 2. طولانی بودن بیش از حد شستشو 
 3. دبی زیاد شستشوی فیلتر بویژه در ماه‌های سرد سال 
 4. نشست ذرات فیلتر از صفحه محافظ و نگهدارنده.

در صورتی که اتلاف ذرات بستر زیاد باشد اپراتور باید اقداماتی تصحیح لازم چه برای یافتن علت و چه جایگزینی ذرات جدید را معمول دارد.

کنترل عملکرد فیلتر

چهار دستگاهی که برای کنترل عملکرد فیلتر بکار می‌روند عبارتند از: کدریت سنج، PH متر، دستگاه اندازه‌گیری اندازه و تعداد ذرات و نمایشگر توزیع افت فشار فیلتر

پساب شستشوی فیلترها و چگونگی استفاده از آن‌ها

در تصفیه‌خانه‌های معمولی حدود 3-2% از حجم آب تصفیه شده صرف شستشوی فیلترها می‌شود که به صورت پساب شستشوی فیلترها درمی‌آید. پساب فیلترها معمولاً بصورت فاضلاب دفع می‌شود. می‌توان پساب ‌شستشوی فیلتر را چه با تصفیه و چه بدون هیچگونه تصفیه‌ای به مدار تصفیه‌خانه برگشت داده و مورد استفاده قرار دارد. این کار نه فقط هیچ اثر سوئی روی کیفیت آب تصفیه شده نهایی ندارد بلکه معمولاً علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی باعث بهبود کیفیت آب تصفیه شده نهایی می‌شود. مقدار پساب فیلتر بستگی به کیفیت آب خام نوع تصفیه مقدماتی و نیز راندمان فرایند قبل از فیلتر دارد. مقدار پساب فیلتر معمولاً در ماه‌های گرم سال حدود 2% آب تصفیه شده و در ماه‌های سرد سال حدود 3% آب تصفیه شده است. برای استفاده مجدد پساب فیلتر باید از طریق سه روش زیر اقدام نمود:

 1. استفاده از لاگون به همراه ضدعفونی کردن و برگشت دادن به ابتدای تصفیه‌خانه
 2. انعقادسازی و ته‌نشینی معمولی به همراه ضدعفونی کردن و برگشت دادن به ابتدای تصفیه‌خانه
 3. برگشت مستقیم پساب به ابتدای تصفیه‌خانه

فیلتر را می‌توان به دو قسمت تقسیم کند: 

 1. فیلترهای سطحی که عامل جدا شدن ذرات معلق از مایع فقط در عمق بسیار کم که همان سطح فیلتر می‌باشد انجام می‌شود. مثل کاغذ صافی یا فیلترهای کیسه‌ای 
 2. فیلترهای عمقی که عمل جداشدن ذرات معلق از مایع در اعماق بستر انجام می‌شود مثل فیلترهای ثقلی یا فیلترهای فشاری. بطور کلی فیلتراسیون را می‌توان بصورت زیر نشان داد.

انواع فیلترها: فیلتر خلاء –فیلتر اتمسفریک- فیلتر سانتریفیوژ- فیلترشنی-فیلترشمعی

 

فیلتر خلاء

فیلترهای خلاء می‌توانند به صورت پیوسته یا ناپیوسته مورد استفاده قرار بگیرند. اما فیلترخلاء ناپیوسته در مقیاس وسیع  فرایندی رایج نیست. چون به کار زیادی برای کندن قالب نیاز دارد و اما فیلترهای خلاء عموماً به صورت پیوسته مورد استفاده قرار می‌گیرند. از مهمترین نوع این فیلترها میتوان به فیلتر خلاء دوار اشاره کرد که در اکثر واحدهای روغن‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فیلترهای خلاء پیوسته محلول از یک جدار غشایی متحرک مکیده می‌شود تا قالبی از جامد برجای بماند. در مورد فیلترهای استوانه‌ای دوار قالب ایجاد شده بر روی صافی فیلتر با یک تیغه تراشیده می‌شود و به این ترتیب مواد جامد در جریان مایع جداسازی می‌شوند. 

فیلتر خلاء با استوانه‌ای دوار Rotary Vacuum-Drum filter گونه خاصی از تجهیزات فیلتراسیون می‌باشد که در آن از یک غشاء دوار و جریان خلاء برای جداسازی مواد جامد از دوغاب استفاده می‌شود. عملکرد این دستگاه به این ترتیب است که یک استوانه دوار که دیواره آن را غشاء فیلتر تشکیل می‌دهد داخل دوغاب شامل مواد جامد چرخش می‌کند و به طور همزمان جریان منفی فشار از داخل استوانه موجب عبور ذرت از فیلتر می‌شود. این فرایند منجر به تشکیل یک فیلتر کیک در سطح استوانه می‌شود. در قسمت بالا استوانه تیغه‌ای قرار دارد که کیک تشکیل شده را از استوانه جدا کرده و سطح فیلتر مجدداً آماده استفاده می‌شود.

در فیلتر استوانه‌ای دوار حرکت چرخشی غشاء فیلتر باعث می‌شود که پس از جداشدن مواد جامد از روی صافی فیلتر این قسمت از فیلتر مجدداً وارد قسمت خوراک دوغاب شده و با توجه به وجود خلاء و چرخش استوانه مواد جامد بر روی استوانه باقی می‌مانند و به این ترتیب عملیات جداسازی جامد از مایع صورت می‌گیرد. قالب‌هایی که روی فیلترهای خلاء در واحدهای صنعتی تشکیل می‌شود ضخامتی بین mm 3- 40 دارند. استوانه‌های استاندارد نیز دارای قطر 3 متر تا 30 متر می‌باشند.

***فیلترهای خلاء دوار را گاهی اوقات تحت فشارهای مثبت در حدود 15 اتمسفر و در مواردی که سایر فیلترهای خلاء  قابل استفاده یا مقرون به صرفه نمی‌باشند مورد استفاده قرار می‌دهند. این مورد معمولاً وقتی پیش می‌آید که جامدات خیلی کند تصفیه می‌شوند و یا فشار بخار مایع بسیار زیاد است. یکی دیگر از موارد کاربرد این فیلترها در مورد محلول‌های با ویسکوزیته بالاتر ازpoise 1 می‌باشد. مثال دیگری از فیلترهای خلاء فیلتر تسمه‌ای افقی می‌باشد. اگر خوراک حاوی ذرات درشت با قابلیت ته‌نشینی سریع باشد،فیلتر با استوانه دوار ضعیف عمل می‌کند و یا اصلاً عمل نمی‌کند. در این مورد، ذرات درشت نمی‌توانند در ظرف دوغاب به صورت معلق باقی بمانند و به این ترتیب قالبی که تشکیل می‌شود اغلب به سطح استوانه‌ای غشاء نمی‌چسبد. برای رفع این مشکل می‌توان از یک فیلتر افقی که خوراک از بالای آن وارد می‌شود استفاده کرد. فیلتر با تسمه افقی در شکل زیر نشان داده شده است. این نوع فیلتر دارای کاربرد ویژه‌ای در مورد مواد زائد مفید می‌باشد.

در فیلتر خلاء نواری (Vacuum Belt Filter) از فشار منفی خلاء جهت جداسازی جامد از مایع استفاده می‌شود. بخش‌های مختلف فیلتر به نحوی طراحی می‌شوند تا امکان فیلتراسیون، شستشوی کیک، خشک کردن و شستشوی پارچه صورت پذیرد. این تجهیز می‌تواند در صنایع متالوژی، معدنی، شیمیایی، کاغذ، صنایع غذایی، دارویی و محیط زیست جهت جداسازی مایع از جامد استفاده شود. مخصوصاً در مورد آبگیری از گچ در فرایند سولفورزدایی.

این تجهیز یکی از پربازدیدترین تجهیزات جداسازی جامد از مایع در صنایع فوق ‌الذکر می‌باشد. محفظه چمبر خلاء و نوار می‌بایست کاملاً مطابق با هم باشد. محفظه خلاء و نوار می‌بایست روی استراکچر به راحتی حرکت کند و آببند نیز باشد. این تجهیز در حقیقت بطور پیوسته امکان فیلتراسیون پیوسته، شستشوی کیک، تخلیه و تمیز کردن کیک را به همراه خواهد داشت و این در حالی است که مایع فیلتراسیون اولیه (مادر لیکور) و مایع شستشوی کیک بطور جداگانه قابل بازیافت می‌باشد. از مزایای فیلتر نواری بازدهی بالا، ساخت در ابعاد بزرگ، بازدهی شستشوی بالا، رطوبت کیک پایین، عملکرد هوشمندانه، نگهداری آسان و… می‌باشند.

 

فیلتر اتمسفریک

این فیلترها با فشار جو در محل ورود خوراک و شرایط خلاء در محل خروج سیال عمل می‌کنند. یکی از مثال‌های موجود در این مورد، فیلتر ثقلی می‌باشد.کاربرد این فیلترها به جداسازی بلورهای قدیمی درشت از محلول، تصفیه آب آشامیدنی و تصفیه فاضلاب محدود می‌شود. نوع دیگری از فیلترها که می‌توانند به صورت پیوسته و ناپیوسته مورد استفاده قرار بگیرند فیلترهای فشاری هستند. اما به دلیل دشوار بودن تخلیه جامدات در فیلترهای فشاری، اکثر این فیلترها به صورت ناپیوسته کار می‌کنند. لازم به ذکر است که معمولاً فیلترهای فشاری ناپیوسته از نوع فیلترهای قالبی هستند. فیلترهای فشاری اختلاف فشار زیادی در طول غشاء فیلتر ایجاد می‌کنند. لازم به ذکر است که این فیلترها در مورد مایعات ویسکوز و یا جامدات پودری، شامل فیلتر پرس و فیلتر پوسته و لایه می‌باشند.

نوع دیگری از فیلترها که می‌توانند به صورت پیوسته و ناپیوسته مورد استفاده قرار بگیرند، فیلترهای فشاری هستند. اما به دلیل  دشوار بودن تخلیه جامدات در فیلترهای فشاری اکثر این فیلترها به صورت ناپیوسته کار می‌کنند. لازم به ذکر است که معمولاً فیلترهای فشاری ناپیوسته از نوع فیلترهای قالبی هستند. فیلترهای فشاری اختلاف فشار زیادی در طول غشاء فیلتر ایجاد می‌کنند. لازم به ذکر است که این فیلترها در مورد مایعات ویسکوز و یا جامات پودری عمل فیلتراسیون را سریعتر انجام می‌دهد. معمول‌ترین انواع فیلترهای فشاری شامل فیلتر پرس و فیلتر پوسته و لایه می‌باشند.

 بدنه این فیلترها استوانه‌ای شکل و از فولاد ساخته شده است. فشار استاندارد در این فیلترها بینatm  7-3 می‌باشد. اگر فشار بیش از این باشد، باعث ایجاد پدیده شیارسازی می‌شود. این فیلترها هم بصورت افقی و هم بصورت عمودی در بازار وجود دارند. قطر فیلترهای عمودی استاندارد از حدود یک تا چهار متر و ارتفاع آنها از حدود یک تا چند متر است . این فیلترها بخاطر انکه در تمام راستای ارتفاع آنها عمل تصفیه فیزیکی انجام می‌گیرد بر فیلترهای افقی ترجیح دارند. شکل* معمولاً ذرات ریز در بالای فیلتر و ذرات درشت‌تر در لایه های پایین‌تر قرار دارند.

فیلترهای ثقلی اغلب مکعبی یا مکعب مستطیل شکل هستند. هر چند که به صورت مدور هم وجود دارند. این فیلترها در فشار محیط کار می‌کنند و معموﻷ در کارخانجاتی که حجم زیادی از آب بایستی صاف شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.شکل* معمولاً این فیلترها سیمانی بوده (گاهی هم از چوب و فولاد ساخته می‌شوند) و  عرض آنها 1.5 تا 10 متر و طول آنها از چندین تا چند صد متر و ارتفاع آنها سه تا پنج متر می‌باشد. بستر این فیلترها شبیه به فیلترهای فشاری عمودی می‌باشد. هر چند که این فیلترها به فضای زیاد نیازمند هستند ولی ساختن آنها ساده است.

فیلتر پرس از مجموعه‌ای از سینی‌ها در یک سری محفظه تشکیل شده است که مواد جامد در آنها جمع می‌شوند. سینی‌ها نیز به وسیله یک محیط صافی همچون پارچه پوشانده شده‌اند. دوغاب تحت فشار وارد هر محفظه می‌شود. محلول از پارچه عبور می‌کند و از یک لوله تخلیه می‌گردد و یک قالب مرطوب از مواد جامد در پشت سر خود برجای می‌گذارد. سینی‌های فیلتر پرس به شکل مربع و یا دایره‌ای عمودی یا افقی می‌باشند. غشایی، سطح هر سینی را می‌پوشاند و این دو توسط یک پیچ یا پیستون هیدرولیک، محکم به هم فشرده می‌شوند. دوغاب ورودی از یک مجرا عبور می‌کند که به صورت طولی از یک گوشه مجموعه فوق وارد می‌شود.

جامدات نیز روی وجوه پوشیده از پارچه سینی‌ها جمع می‌شوند. محلول از پارچه عبور می‌کند و وارد شیارها یا لوله‌های موجدار روی سطح سینی می‌شود و سپس از پرس خارج می‌گردد. دوغاب از یک پمپ با مخزن تحت فشار3 تا 10 اتمسفر وارد می‌شود و عمل تصفیه آنقدر ادامه می‌یابد تا اینکه دیگر محلول از محل تخلیه بیرون نیاید یا فشار تصفیه ناگهان افزایش می‌یابد. این حالات وقتی اتفاق می‌افتد که قاب‌ها پر از جامد باشند و دوغاب دیگر نتواند وارد شود. در این صورت گفته می‌شود که پرس بسته شده است. در چنین مواقعی، شوینده را وارد فیلتر می‌کنند تا ناخالصی‌های انحلال‌پذیر از جامدات جدا گردد و پس از آن می‌توان قالب بر جای مانده را با دمیدن بخار آب یا هوا از محیط صافی جدا کرد و در یک نقاله یا انبار ریخت.

***در بسیاری از دستگاه‌های فیلتر پرس این عملیات به صورت خودکار انجام می‌شود. در شکل زیر ابعاد سینی‌های مربع شکل2 تا 150 میلی‌متر می‌باشد. ضخامت سینی‌ها 6 تا 50 میلی‌متر و ضخامت قاب‌ها 6 تا 200 میلی‌متر می‌باشد. شستشوی کامل یک فیلتر پرس ممکن است چند ساعت طول بکشد. چون مایع شوینده آسان‌ترین مسیر را دنبال می‌کند. اگر تراکم قالب در برخی از قسمت‌ها کمتر از بقیه جاها باشد، همچنان که معمولاً اتفاق می‌افتد، بیشتر مایع شوینده بی‌اثر خواهد بود. اگر بخواهیم شستشو خیلی خوب صورت بگیرد شاید بهتر باشد قالب به طور ناقص شسته شده را با حجم زیادی از مایع شوینده دوباره به دوغاب تبدیل کرده و مجدداً آن را صاف کنیم.شکل در اینترنیت* و داخل گوشی بود*****

*****فیلتر پوسته ولایه: برای تصفیه در فشارهای بالاتر از فشار فیلتر پرس، برای صرفه‌جویی در کار، می‌توان از فیلتر پوسته و لایه استفاده کرد. همانطوریکه در شکل زیر مشاده می‌شود در این فیلتر مجموعه‌ای از لایه‌های عمودی روی یک قفسه با قابلیت بیرون آوردن قرار داده شده است. در این شکل فیلتر برای شستشو باز شده است. درحین عملیات لایه‌ها درون مخزن بسته هستند. خوراک نیز از کنار مخزن وارد می‌شود. محصول تصفیه شده نیز از لایه‌ها به درون لوله تخلیه می‌رود. لازم به ذکر است که این طرح برای تصفیه‌خانه‌هایی به کار می‌رود که کمک صافی دارند.

مزایای و معایب فیلتر فشاری نسبت به فیلتر ثقلی

مزایا:

 1. فیلتر فشاری را می‌توان در بین لوله‌های تحت فشار گذاشت و از این رو احتیاجی به پمپاژ کردن نیست.
 2. در مقایسه با فیلترهای ثقلی به حجم کمتری احتیاج دارند.
 3. در افت فشار زیاد هم کار می‌کنند. (طول مدت کار هم می‌تواند افزایش یابد)
 4. فیلترهای فشاری جدید به راحتی به مجموعه سیستم تصفیه آب اضافه می‌شود.

معایب:

 1. شن‌های داخل فیلتر فشاری را نمی‌توان دید و ﻣﺆثر بودن شستشو را نمی‌توان مشاهده کرد.
 2. در فیلترهای فشاری نمی‌توان به راحتی فیلترهای ثقلی کار مواد منعقدکننده را کنترل کرد.
 3. با فیلترهای فشاری ثابت نگه‌ داشتن دبی خروجی مشکل می‌باشد درحالیکه با فیلترهای ثقلی اینکار به سهولت امکان‌پذیر است.
 4.  

فیلتر سانترفیوز

این فیلترها به دو نوع کلی پیوسته و ناپیوسته تقسیم می‌شوند. به طور کلی معمولاً این فیلترها درمورد جامداتی که یک قالب متخلخل تشکیل می‌دهند مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این کار دوغاب را وارد یک سبد چرخان می‌کنند که دارای یک دیواره شیاردار یا مشبک است و یا محیط فیلتر با پارچه یا توری فلزی پوشانده شده است. فشار حاصل از عمل گریز از مرکز محلول را به درون محیط فیلتر می‌راند و جامدات را برجای می‌گذارد. در این صورت اگر جریان خوراکی که وارد سبد می‌شود را قطع کنیم و قالب جامدات را برای مدت کوتاهی خشک کنیم بیشتر مایعات باقیمانده در قالب از ذرات خارج می‌شود و جامدات نهایی خیلی خشک‌تر از جامدات درون فیلتر پرس یا فیلتر خلاء می‌شوند. در این حالت اگر قرار باشد جامد تصفیه شده بعداً با  وسائل حرارتی خشک شود فیلتر سانتریفیوژی باعث صرفه‌جویی قابل ملاحظه می‌شود.

انواع عمده فیلترهای سانتریفیوژی عبارتند از:  فیلترهای سانتریفیوژی ناپیوسته – فیلترهای سانتریفیوژی پیوسته

فیلتر سانتریفیوژی ناپیوسته: Batch Centrifugal filter

نوع رایج فیلترهای سانتریفیوژی ناپیوسته در صنعت فیلتر سانتریفیوژ معلق از بالا می‌باشد. قطر سبدهای مشبک بین mm1200-750 می‌باشد و عمق ‌آن‌ها ازin  30-18 و سرعت آنها از 1800-600 دور بر دقیقه می‌باشد. سبد نیز انتهای یک میله قائم با نوسان آزاد که در قسمت بالا برگردانده می‌شود آویزان است.

فیلتر سانتریفیوژ پیوستهContinuous Centrifugal filter

یکی از انواع رایج فیلترهای پیوسته دستگاه سانتریفیوژ پیوسته با نقاله رفت و برگشتی می‌باشد. در این فیلترها خوراک از طریق یک قیف چرخان وارد یک سبد چرخان دارای دیواره شیاردار می‌شود. منظور از بکار بردن قیف شتاب دادن آرام و یکنواخت به خوراک دوغاب است. خوراک از یک لوله ساکن در محور دوران سبد وارد انتهای کوچک قیف می‌شود. این خوراک به طرف انتهای بزرگ قیف می‌رود و در این بین سرعت آن افزایش می‌یابد و وقتی از قیف به دیواره سبد پاشیده می‌شود. در همان جهت دیواره و تقریباً با همان سرعت حرکت می‌کند و محلول از دیواره سبد که ممکن است با یک پارچه پوشانده شود جریان می‌یابد. یک لایه از بلور با ضخامت 25 تا 75 میلیمتر نیز تشکیل می‌شود. این لایه توسط یک عامل فشاردهنده رفت و برگشتی از روی سطح تصفیه کننده عبورمی‌کند. وقتی بلورها به لبه سبد می‌رسند به طرف بیرون پرت می‌شوند و پس از عبور از یک محفظه بزرگ وارد یک لوله جمع‌کننده می‌شوند. لازم به ذکر است که فیلترهای سانتریفیوژی پیوسته معمولاً برای جداسازی بلورهای درشت بکار می‌روند.

 

پایان بخش اول

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments