ذخیره سازی کربن دی اکسید

ظرفیت ذخیره سازی کربن دی اکسید در جهان  

ظرفیت قابل توجه ذخیره سازی دی اکسیدکربن در یک کشور را می توان به عنوان یک منبع طبیعی بسیار ارزشمند به حساب آورد .برای نمونه برای نواحی که ظرفیت ذخیره سازی دی اکسیدکربن بالایی دارند ، امکان بهره برداری از انواع متنوع تری از سوخت ها فراهم خواهد بود تا به اقتصاد تحرک بخشیده و در آینده محدودیت ها در انتشار دی اکسیدکربن ناشی از سوخت فسیلی را با ذخیره سازی آن برطرف سازند. با این وجود حتی ملت هایی که منابع بزرگی برای ذخیره سازی دی اکسیدکربن در اختیار ندارند، می توانند از منابع فناوری جذب وذخیره سازی دی اکسید کربن از طریق خرید ارزان قیمت اعتبار انتشار دی اکسید کربن از کشورهای دیگربهره مند شوند.

مساله مهم این نیست که آیا یک کشور ظرفیت ذخیره سازی کمتر یا بیشتری نسبت به کشور دیگر دارد، بلکه اینست که ظرفیت کافی برای برآورده کردن نیاز خود را داشته باشد. این مساله به این بستگی دارد که چه گزینه های دیگری برای کاهش دی اکسید کربن، پیش روی این کشور ها وجود داشته باشد و همچنین روند جمعیتی و اقتصادی کشور طی قرن حاضر و شدت رژیم گاز های گلخانه ای در آینده چگونه است. این مساله با مقایسه ساده بین ظرفیت ذخیره سازی کشورهای مختلف حل نمی شود. نتیجه بررسی های برنامه جهانی راهبرد فناوری انرژی نشان می دهد که:

از نظر تئوری امریکا، کانادا، استرالیا ظرفیت ذخیره سازی دی اکسید کربن بیش از حد مورد نیاز خود را دارند. کشور هایی مانند ژاپن و کره احتمالا در آینده با محدودیت استفاده از صنایع یا انرژی فسیلی و در نتیجه کاهش تنوع در انواع منابع انرژی مواجه خواهند شد مگر اینکه ظرفیت ذخیره سازی دی اکسیدکربن در مناطق ساحلی را بیش از آنچه تا کنون تصور می شود داشته باشند.

یک مخزن ذخیره سازی دی اکسید کربن شبیه به چیست؟

پس از جداسازي گازها(Capture)  ، حضور يك مخزن مناسب براي ذخيرة گاز  Geo) -Sequestration ) اولين و مهمترين شرط اجراي پروژه مي باشد. مخزني كه براي تزريق انتخاب مي شود بايد به اندازة كافي بزرگ باشد تا بتواند كل حجم گاز اسیدي را در مدت پروژه در خود جاي دهد، علاوه بر اين تا حد امکان به محل جداسازي گازهاي اسيدي نزديك  باشد تا هزينه و ريسك انتقال )گازهاي اسيدي باعث خوردگي لوله ها و تجهيزات مي شوند(  را كاهش دهد. با توجه به مهاجرت رو به بالاي گازهاي اسيدي درون مخزن، مخزن بايد از اطراف و بالا داراي پوش سنگ مناسب و مطمئن باشد تا از فرار گاز به سطح و يا به ديگر مخازن مجاور و يا لايه هاي آب شيرين ممانعت كند. یک سازو کار کلیدی برای ذخیره سازی دی اکسید کربن در سازندهای زمین شناسی ژرف و اطمینان از اینکه در آنجا باقی می ماند سیستمی از سازندهای سنگی مدفون لایه لایه نفوذ پذیر ژرف است که مخزن ذخیره سازی دی اکسید کربن را تشکیل می دهد و با سنگ پوش نفوذناپذیر که وظیفه ممانعت از مهاجرت دی اکسید کربن را دارد،  پوشیده  می شود. ارزیابی دقیق این سازنده ها وتوانایی آنها برای پذیرش و نگهداری دی اکسیدکربن تزریق شده، باید بخش مهمی از تحلیل ساختگاه پیش از هرگونه تزریق دی اکسید کربن را تشکیل دهد.

گزینه های پیش رو برای ذخیره سازی دی اکسید کربن در مقیاس بالا در مخازن به جای ذخیره سازی در جو :

  • ذخیره سازی کربن دی اکسید درسفره های آب شور
  • ذخیره سازی کربن دی اکسید در رگه های زغالی
  • ذخیره سازی کربن دی اکسید در مخازن نفت و گاز تخلیه شده  
  • ذخیره سازی کربن دی اکسید در مخازن هيدرو ربوری در حال توليد

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments